Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosawa

Szkolenia BHP

Szkolenia bhp

W dzisiejszych czasach wybr ofert dotyczcych usugi szkolenia bhp jest ogromny.Jeli chcesz si przekona, e warto nam powierzy pen opiek z zakresu bhp, ju teraz zapoznaj si z ofert naszej firmy któr tworz specjalici indywidualnie i profesjonalnie podchodzcy do kadego klienta. Doradzamy i pomagamy wybra najlepsze rozwizania. Dla nas nie liczy si tylko zysk ale zadowolenie i satysfakcja klientów, poniewa jako klient jeste dla nas wyjtkowy. 

 

Zapraszamy do odbycia okresowych szkole w dziedzinie Bezpieczestwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie penoprawnego samoksztaecenia kierownego (e-learningu) , w peni zgodnego z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy. 

 

wiadczymy równie wysoko wyspecjalizowane usugi w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy poprzez sprawowanie staego nadzoru oraz zlece jednorazowych.

 • prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu bhp dla wszystkich grup zawodowych tzn.: sporzdzamy analizy stanu bhp,
  • pracodawców oraz innych osób kierujcych pracownikami
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników inynieryjno-technicznych
  • pracowników sub bezpieczestwa i higieny pracy
 • sporzdzamy dokumentacje powypadkowe i obliczamy koszty wypadków,
 • doradzamy jak bezpiecznie organizowa stanowiska pracy,
 • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • przeprowadzamy szkolenia ochrony przeciwpoarowej oraz ewakuacji pracowników,
 • opracowujemy plany ewakuacji,
 • sporzdzamy instrukcje bezpieczestwa poarowego,
 • reprezentujemy klienta w przypadku kontroli np.: PIP i PIS.

 

Zaufay nam ju wiele firm - szczegy w referencjach.
U nas pracuj specjalici sucy fachow  pomoc, wic docz do naszych klientów ju teraz.

BHPland-Польша это фирма, которая вводит на польский рынок новoе качество обучения, скорректированы по европейским стандартам и стремится расширять наше сознание в сфере безопасности и гигиены труда. BHPland-Польша как центр повышания квалификаци и профессионального совершенствования появляется в отчетах школ и частных учреждений в Отделе Народного Обраэования города Быдгощ.

Мы гарантируем высокий уровень обслуживания Клиента, согласно с Вашими индивидуальными потребностями также конкурентоспособные цены в следущих сферах:

 • Всестороннее обслуживание фирмы в области безопасности и гигиены труда.
 • Обучение персонала безопасным методам работы и гигиены труда на производстве
 • Обучение по пожарной безопасности
 • Организация профессиональных и специализированных курсов
 • Разработка (подготовка и составление) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности
 • Исполнение инструктажа по противопожарной безопасности для строительных объектов
 • Подготовка документации после аварийной ситуации
 • Документированная информация о оценке производственных рисков
 • Проведение контроля за состоянием безопасности и гигиены труда на производствах
 • Разработка правил и инструкции по охране труда на производствах
 • Разработка и внедрение системы качества HACCP
 • Ведение отдела кадров и вознаграждения
BHPland-Польша отвечает потребностям наших клиентов при предоставлении услуг на всей территории страны. Мы гарантируем, что реализуем профессионально и эффективно все возложенные на нас задачи. Поэтому круг наших довольных Клиентов постоянно быстро расшираеться. И Вы тоже можете к ним присоединиться !


 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Puku Uanw Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23